آزمون دوره تربیت مربی صیانت از جمعیت (آفتابگردان)

این آزمون ویژه شرکت کنندگان در کارگاه های آموزشی دوره تخصصی صیانت از جمعیت می باشد.

هر فرد فقط یک بار امکان ورود به آزمون را دارد

مدت زمان کلی آزمون 90 دقیقه می باشد

سوالات به صورت تصادفی می باشند و سوالات شرکت کنندگان یکسان نیست.

پس از پاسخ به سوالات گزینه ارسال نهایی پاسخ ها را بزنید و منتظر مشاهده کارنامه بمانید

آزمون از ساعت 10 روز پانزدهم آبان ماه تا پایان همان روز فعال می باشد و پس از آن امکان ورود مجدد نیست.

نتایج نهایی از طریق صفحات اطلاع رسانی مجمع فعالان جمعیت فارس اعلام می گردد.

نظرات بسته شده است.