آینده پژوهی و دکتر سهیل سهیلی زاده

57:19 / 01:01:07

آینده پژوهی، جهان آینده، مهارت های آینده

چه عواملی جهانی که در سال های آینده شاهد خواهیم بود را شکل خواهند داد؟ و مهارت های لازم برای موفق و موثر بودن در جهانی که در پیش رو داریم از چه جنسی هستند؟ و برای اینکه در جهان آینده جایگاهی باارزش داشته باشیم باید روی کدام بخش از وجودمان سرمایه گذاری کنیم؟

نظرات بسته شده است.