عضویت در مجمع انقلاب اسلامی فارس

در صورتیکه تمایل به عضویت در مجمع انقلاب اسلامی فارس را دارید فرم زیر را تکمیل نمایید