عضویت در مجمع بین الملل فارس

در صورتیکه تمایل به عضویت در مجمع بین الملل استان فارس را دارید فرم زیر را تکمیل نمایید

محمد طاهری

دبیر مجمع بین الملل فارس
مدیر مسئول اسبق نشریه بین المللی جبهه واحد
دبیر کمیته بین الملل انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز

محمد امین بهزادی

عضو شورای مجمع بین الملل فارس

احسان صالحی

طراح و برنامه ریز فرهنگی

عضو شورای مجمع بین الملل فارس

محمد علی احمدی

عضو شورای مجمع بین الملل فارس

محمد محسن فائضی

کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقه ای گرایش خاورمیانه

کارشناس حوزه فلسطین و رژیم صهیونیستی

عضو شورای مجمع بین الملل فارس

پدرام یوسفی

مهندسی مخابرات

عضو شورای مجمع بین الملل فارس

فاطمه جوکار

مدرس زبان

عضو شورای مجمع بین الملل فارس

 

فاطمه سادات لطیفی

مسئول بخش بین الملل مؤسسه فرهنگی اندیشه سلام

عضو شورای مجمع بین الملل فارس

 

مریم اشراق پور

دانشجو دکتری زبان و ادبیات عربی
مدرّس زبان عربی
عضو شورای مجمع بین الملل فارس

 

آمنه محبتی

کارشناس ارشد ادبیات پایداری

عضو شورای مجمع بین الملل فارس

محدثه اسماعیلی

عضو کمیته بین الملل دانشگاه شیراز

عضو مجمع بین الملل فارس

 

رقیه جوکار

مسول هسته بین الملل خواهران بسیج دانشجویی فارس

عضو شورای مجمع بین الملل فارس

معصومه زارع

کارشناس فرهنگی دانشجویان خارجی در نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی شیراز

عضو شورای مجمع بین الملل فارس