اندیشه ورزان فواد

نام گروه تخصصی : اندیشه ورزان فواد 

پلاک شناسایی گروه: 207439218415

نام مسئول موسسه : عبدالله غفاری

شماره تماس مدیر : 09179091323

حوزه فعالیت : آموزشی

آدرس موسسه : خیابان قدمگاه شرقی، روبروی صنف کابینت سازان، پلاک 44

سال تاسیس : 1398

اهداف تشکیل گروه :
راه اندازی گروه های تحقیقاتی
برگزاری کرسی های نظریه پردازی
تعامل توامان با موسسات آموزشی، دانشگاهی و حوزوی

اعضای شورای مرکزی:
محمد علی یزدانی
عبدالله غفاری
امین همایی
محمد جعفری
زهرا فنی

شبکه های اجتماعی گروه

 

نظرات بسته شده است.