ایران و دولت مرکزی افغانستان و طالبان

گفنگوی ویژه ای با حضور علیرضا صالحی (فعال بین الملل و کارشناس مسائل افغانستان) پیرامون موضوع ایران و دولت مرکزی افغانستان و طالبان در تاریخ چهارشنبه ۹ تیرماه؛ ساعت ۲۱:۳۰ برگزار شد.

نظرات بسته شده است.