برنامه گفتگوی آغاز اندیشه(فصل دوم):قسمت هشتم؛ دکتر محمد علی جلالی نسب و دکتر احمد خدایی نصر

برنامه گفتگو محور آغاز اندیشه به همت خانه اندیشه ورزان انقلاب اسلامی فارس طرح ریزی گردیده است و با اجرای دکتر سعید بختیاری به بررسی و تحلیل مسائل بنیادین حوزه فرهنگ و اجتماع استان فارس خواهد پرداخت.

این برنامه در فصل دوم قسمت هشتم به بررسی و تحلیل چرایی مشکلات و نابسامانی های بخش مسکن در شیراز پرداختیم و در این جلسه جناب آقای دکتر محمد علی جلالی نسب استادیار گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و جناب آقای دکتر احمد خدایی نصر عضو هسته مرکزی شهر و پیشرفت ستاد منطقه پیشرفت به ارائه نظرات خود در این زمینه پرداختند و به سوالات مخاطبین نیز پاسخ داده شد.

jebheyar.ir

برنامه گفتگوی آغاز اندیشه(فصل دوم):قسمت هشتم؛ دکتر محمد علی جلالی نسب و دکتر احمد خدایی نصر

نظرات بسته شده است.