برنامه گفتگوی آغاز اندیشه(فصل دوم) : قسمت پنجم ؛ سید اسماعیل سجادی و هادی منصوری

برنامه گفتگو محور آغاز اندیشه به همت خانه اندیشه ورزان انقلاب اسلامی فارس طرح ریزی گردیده است و با اجرای دکتر عبدالکریم عطایی به بررسی و تحلیل مسائل بنیادین حوزه فرهنگ و اجتماع استان فارس خواهد پرداخت.

این برنامه در فصل دوم قسمت پنجم به بررسی دلایل عقب ماندگی استان فارس در حوزه اقتصادی پرداختیم و در این جلسه جناب آقای سید اسماعیل سجادی دبیر مجمع گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی استان فارس و جناب آقای هادی منصوری به عنوان فعال اقتصادی به ارائه نظرات خود در این زمینه پرداختند و به سوالات مخاطبین نیز پاسخ داده شد.

jebheyar.ir

برنامه گفتگوی آغاز اندیشه(فصل دوم) : قسمت پنجم ؛ اسماعیل سجادی و هادی منصوری

نظرات بسته شده است.