برنامه گفتگوی آغاز اندیشه ؛ قسمت دوم ؛ دکتر جاجرمی زاده و دکتر محمد هادی صادقی

برنامه گفتگو محور آغاز اندیشه به همت خانه اندیشه ورزان انقلاب اسلامی فارس طرح ریزی گردیده است و با اجرای دکتر عبدالکریم عطایی به بررسی و تحلیل مسائل بنیادین حوزه فرهنگ و اجتماع استان فارس خواهد پرداخت.

این برنامه در قسمت دوم میزبان دکتر محسن جاجرمی زاده و دکتر محمد هادی صادقی بود و به بررسی و تحلیل سند نقشه جامع مهندسی فرهنگی استان فارس اختصاص یافت .

برنامه گفتگوی آغاز اندیشه ؛ قسمت دوم ؛ دکتر جاجرمی زاده و دکتر محمد هادی صادقی

نظرات بسته شده است.