برنامه گفتگوی آغاز اندیشه ؛ قسمت سوم ؛ دکتر حسینی و دکتر داستان

برنامه گفتگو محور آغاز اندیشه به همت خانه اندیشه ورزان انقلاب اسلامی فارس طرح ریزی گردیده است و با اجرای دکتر عبدالکریم عطایی به بررسی و تحلیل مسائل بنیادین حوزه فرهنگ و اجتماع استان فارس خواهد پرداخت.

این برنامه در قسمت سوم میزبان دکتر سید ابراهیم حسینی و دکتر نصیر داستان بود و به بررسی و تحلیل سند نقشه جامع مهندسی فرهنگی استان فارس اختصاص یافت .

 

برنامه گفتگوی آغاز اندیشه ؛ قسمت سوم ؛ دکتر حسینی و دکتر داستان

نظرات بسته شده است.