برپایی کاروان شادی در روز عید غدیر

برپایی کاروان شادی با خودروهای شخصی و ایستگاههای صلواتی در سطح شهرستان پاسارگاد در روز عید غدیر صورت گرفت.

 

برپایی کاروان شادی در روز عید غدیر

برپایی کاروان شادی در روز عید غدیر

نظرات بسته شده است.