برگزاری سومین دوره از کارگاه های نویسندگی مدرسه ی کلک

برگزاری سومین دوره از کارگاه های نویسندگی مدرسه ی کلک

در سومین دوره از کارگاه های کلک زیر نظر مجمع فعالین کتاب فارس، هنرجویان ترم جدید در محیط زیبا، آرام و علمی دانشگاه شیراز، جهت آموزش نویسندگی گرد هم آمدند.
مدرسه ی نویسندگی کلک، با هدف تربیت نیروی نویسنده ی خلاق، حمایت از چاپ آثار برگزیده و همکاری با رسانه در تولید نمایشنامه های رادیویی و فعالیت های پیرامون حوزه ی ادبیات، در شیراز مشغول به کار است.

در ادامه گزارش تصویری این کارگاه آورده می شود:
برگزاری سومین دوره از کارگاه های نویسندگی مدرسه ی کلک

نظرات بسته شده است.