تجربه نگاری فعالان فرهنگی فارس – عبدالکریم سلطانیان

مدیر قرارگاه فرهنگی تربیتی حنفا ، کتابفروشی و مرکز فرهنگی مصیر

تجربه نگاری فعالان فرهنگی فارس با هدف ثبت تجربیات فرهنگی ، معرفی و ظرفیت سنجی مجموعه های فرهنگی در سال 1396 و 1397 توسط جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی استان فارس انجام گرفته است. کلیه حقوق این اثر متعلق به جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی فارس می باشد.

این قسمت آقای عبد الکریم سلطانیان ؛ مدیر قرارگاه فرهنگی تربیتی حنفا ،کتابفروشی و مرکز فرهنگی مصیر

نظرات بسته شده است.