تجربه نگاری فعالان فرهنگی فارس – عبدالعظیم بخشی

مدیر و موسس مرکز پرورش انسان کارآمد و مجتمع آموزشی شاکرین

این طرح با هدف ثبت تجربیات فرهنگی ، معرفی و ظرفیت سنجی مجموعه های فرهنگی در سال 1396 و 1397 توسط جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی استان فارس انجام گرفته است. کلیه حقوق این اثر متعلق به جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی فارس می باشد

این قسمت آقای عبد العظیم بخشی ؛ مدیر و موسس مرکز پرورش انسان کارآمد و مجتمع آموزشی شاکرین

نظرات بسته شده است.