تجربه نگاری فعالان فرهنگی فارس – علی رضا فتاحی

مدیر فرهنگی و هنری ، مدرس سواد فضای مجازی

تجربه نگاری فعالان فرهنگی فارس با هدف ثبت تجربیات فرهنگی ، معرفی و ظرفیت سنجی مجموعه های فرهنگی در سال 1396 و 1397 توسط جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی استان فارس انجام گرفته است. کلیه حقوق این اثر متعلق به جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی فارس می باشد.

این قسمت آقای علی رضا فتاحی ؛ مدیر فرهنگی ، هنری و دانشگاهی  ، مدرس سواد فضای مجازی

نظرات بسته شده است.