تجربه نگاری فعالان فرهنگی فارس – غلامرضا زابلی

فعال فرهنگی مدیر هیئت بیت الزهراء شیراز

تجربه نگاری فعالان فرهنگی فارس با هدف ثبت تجربیات فرهنگی ، معرفی و ظرفیت سنجی مجموعه های فرهنگی در سال 1396 و 1397 توسط جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی استان فارس انجام گرفته است. کلیه حقوق این اثر متعلق به جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی فارس می باشد.

این قسمت حاج غلامرضا زابلی ؛ فعال فرهنگی مدیر هیئت بیت الزهراء شیراز

نظرات بسته شده است.