تجربه نگاری فعالان فرهنگی فارس – مجموعه فرهنگی راقی

موسسه و مجموعه فرهنگی تخصصی و پژوهشی در حوزه تعلیم و تربیت

تجربه نگاری فعالان فرهنگی فارس با هدف ثبت تجربیات فرهنگی ، معرفی و ظرفیت سنجی مجموعه های فرهنگی در سال 1396 و 1397 توسط جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی استان فارس انجام گرفته است. کلیه حقوق این اثر متعلق به جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی فارس می باشد.

این قسمت مجموعه فرهنگی و تربیتی راقی ؛ مصاحبه با خانم ها کاویانی ، امیری ، شادمان و آقایان علی باقری پور و حامد مقامی

نظرات بسته شده است.