تجربه نگاری فعالان فرهنگی فارس – محمد امیری

مدیر مجموعه فرهنگی میعاد با شهیدان شیراز

طرح تجربه نگاری فعالین فرهنگی استان فارس

این طرح با هدف ثبت تجربیات فرهنگی ، معرفی و ظرفیت سنجی مجموعه های فرهنگی در سال 1396 و 1397 توسط جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی استان فارس انجام گرفته است. کلیه حقوق این اثر متعلق به جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی فارس می باشد

این قسمت آقای محمد امیری مسول مجموعه فرهنگی میعاد با شهیدان شیراز

نظرات بسته شده است.