تجربه نگاری فعالان فرهنگی فارس – مسعود منوچهری

مدیر فروشگاه بچه های کتاب شیراز

طرح تجربه نگاری فعالین فرهنگی استان فارس

این طرح با هدف ثبت تجربیات فرهنگی ، معرفی و ظرفیت سنجی مجموعه های فرهنگی در سال 1396 و 1397 توسط جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی استان فارس انجام گرفته است. کلیه حقوق این اثر متعلق به جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی فارس می باشد

این قسمت آقای مسعود منوچهری مدیر فروشگاه بچه های کتاب شیراز

نظرات بسته شده است.