تصاویر اکران شهری تبلیغات جشنواره کتابزی

مجموعه ای از اقلام تبلیغاتی جشنواره کتابزی که با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز اکران شهری گردیده است .

شهر شیراز در سال 1400 پایتخت کتاب ایران می باشد و جشنواره کتابزی به منظور تشویق و ترغیب و ترویج کتاب و کتابخوانی برنامه ریزی گردیده است و با همکاری مجموعه های مختلف در حال اجرا می باشد ، تصاویر زیر بخش هایی از تبلیغات این برنامه در سطح شهر شیراز می باشد.

تبلیغات شهری کتابزی
تبلیغات شهری کتابزی
تبلیغات شهری کتابزی
تبلیغات شهری کتابزی
تبلیغات شهری کتابزی
تبلیغات شهری کتابزی
تبلیغات شهری کتابزی
تبلیغات شهری کتابزی

نظرات بسته شده است.