توصیه های شهید محمد حسینی بهشتی

توصیه های شهید مظلوم آیت الله محمد حسینی بهشتی درباره تشکیلات

توصیه های شهید مظلوم آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی درباره تشکیلات:

ما برای این که بتوانیم کارهای بزرگی را انجام دهیم، بی شک باید متشکل باشیم.

رابطه های ایمانی،اعتقادی،علمی،و دینی سازمان نیافته برای رسیدن به بخشی از اهداف و تحقق بخشیدن

به قسمتی از مراحل یک انقلاب می تواند کافی باشد؛

ولی برای رسیدن به بخشی دیگر از اهداف و تحقق بخشیدن به آن قسمت دیگر از آرمان های یک انقلاب کافی نیست…

ما همچنان بر داشتن یک تشکل پافشاری داریم؛اما شرط آن این است که :

1-تشکل باید پاسدار ارزش ها باشد،نه پاسدار خود، نگهبان ارزش ها باشد،نه نگهبان خود.

2-تشکل باید سازنده ما،آسان کننده ی خودسازی برای ما و کمکی به «سیرالی الله» برای شرکت کنندگان در این تشکل باشد.

3-شرط سوم،این که این تشکیلات به درد مردم بخورد، نه این که یک باری باشد بر دوش این جامعه،

 

نظرات بسته شده است.