جلسات هفتگی و خانگی قرآن کریم در شهرستان خرامه

تشکیل جلسات خانگی توسط گروه قرآن و عترت نورالهدی شهرستان خرامه که به دلیل شرایط خاص کرونا در فضای باز برگزار می‌شود.

جلسات هفتگی و خانگی قرآن کریم در شهرستان خرامه

نظرات بسته شده است.