جلسات هماهنگی مرکز رسانه و راه اندازی مجمع حقوقدانان فارس

در تاریخ سه شنبه نهم شهریور ماه و با سفر آقای حسین دلاوری مدیر مرکز رسانه بنیاد خاتم الاوصیاء و آقای مهدی کنی دبیر مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی جلساتی با دبیر جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی فارس و مدیر مرکز رسانه و رابط سازمان هنری و رسانه ای اوج برگزار گردید و همچنین مقدمات تشکیل مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی فارس فراهم گردید.

در هم این راستا دکتر حجت مبین عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز و از اساتید جوان بسیجی و انقلابی بعنوان دبیر مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی فارس معرفی گردیدند.

مهدی کنی و حسین دلاوری
دبیر فارس و مدیر مرکز رسانه
جلسه با مدیر رسانه خاتم
دلاوری و دبیر جبهه فارس
دلاوری و دبیر جبهه فارس
مدیر مرکز رسانه خاتم
دبیرمجمع حقوقدانان فارس
دبیرمجمع حقوقدانان فارس

نظرات بسته شده است.