جلسه شورای راهبردی جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی استان فارس

جلسه شورای راهبردی جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی استان فارس:

جلسه شورای راهبردی با حضور دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان فارس جناب حجت الاسلام انجوی نژاد و جناب آقایان مهندس مصطفی مشفقیان (معاون فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شیراز)، مهندس حمیدرضا قانعی (مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس)، نمازی (رئیس حوزه هنری)، دکتر مهدی مومن زاده (مدیر فرهنگی دانشگاه شیراز)، دکتر استرحام (معاون شهرداری)، مهندس محمد رضایی (معاونت عملیات و شبکه سازی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان فارس)، محمدعلی یزدانشناس (دبیر مجمع هنرمندان فارس)، سید اسماعیل سجادی (دبیر مجمع اقتصاد مقاومتی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان فارس)، سید مهدی موحد (عضو شورای راهبردی)، اکبر بانشی (جانشین ستاد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان فارس) و دکتر حامد خرمشکوه (معاونت راهبردی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان فارس) در ستاد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان فارس مورخ 1400/12/23 پیرامون موضوعاتی که در دستور کار قرار داشت، تشکیل گردید.

دستور جلسه:

شرح طرح«محله محوری»
شرح عملیات «جهاد تبیین»
بررسی راهبردهای جریانات حلقه های میانی
سیاستگذاری کلی جبهه در سال آینده (۱۴۰۱)

نظرات بسته شده است.