حوالی کتاب ( فصل دوم ) ؛ قسمت سوم ؛ گفتگو با آقای مهدی علی

سجاد ایام در این قسمت با مهدی علی فعال و کارشناس حوزه کتاب گفتگو می کند.

برنامه گفتگو محور حوالی کتاب  به صورت زنده از شبکه اجتماعی اینستاگرام پخش می شود و به گفتگو با اهالی کتاب و نشر  می پردازد ، این برنامه به همت مجمع فعالان کتاب و نشر فارس و با اجرای آقای سجاد ایام طرح ریزی و اجرا می گردد.

این قسمت :  گفتگو با  آقای مهدی علی ؛ فعال و کارشناس حوزه کتاب

حوالی کتاب ( فصل دوم ) ؛ قسمت سوم ؛ گفتگو با آقای مهدی علی

نظرات بسته شده است.