درباره قرارگاه تحول اجتماعی فارس

قرارگاه تحول اجتماعی فارسقرارگاه مردمی تحول اجتماعی فارس در سال نود و هشت با سه رویکرد جدید برای تسریع در پیشبرد اهداف مورد نظر جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی فارس در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی در استان فارس اقدامات خود سازماندهی و آغاز نموده است.

?رویکرد اول ورود تخصصی برای شناسایی و سازماندهی مجموعه های مردمی و اقدام تخصصی در این حوزه بوده است.

? رویکرد دوم عمومی کردن مساله مقابله با آسیب های اجتماعی با ایجاد دغدغه، هویت و مسئولیت در بین مردم و تشکیل گروه های جدید فعال در این عرصه بوده است.

? رویکرد سوم نیز زمینه سازی برای اقدامات پایدار و موثرفرهنگی، اجتماعی با کارکرد مشخص و معین در ده محله حاشیه شهر شیراز برنامه ریزی گردیده است.

?لذا به منظور تمرکز در مسائل آسیب های اجتماعی، تشکیلاتی به نام قرارگاه مردمی تحول اجتماعی با ماموریت سازماندهی و هدایت برای افزایش رفاه، سلامت و امنیت اجتماعی و پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی در جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی راه اندازی شد و به صورت مشخص در سه حوزه:

1– پیشگیری از آسیب ها
۲-مقابله با آسیب ها
3-توانمند سازی و بازآفرینی فرهنگی اجتماعی حاشیه شهر فعالیت می کند.
قرارگاه مردمی تحول اجتماعی فارس

صفحه اینستاگرام قرارگاه تحول اجتماعی فارس

instagram.com/jebhefars_tahavol