دوره آموزشی از ابتدا تا انتهای گرافیک ؛ مجتبی مجلسی

مجمع طراحان انقلاب اسلامی فارس برگزار می کند.

دوره آموزشی از ابتدا
تا انتهـــای گـــرافیــک

مدرس دوره مجتبی مجلسی

سرفصل ها|

۱.ترکیب بندی
۲.مبانی
۳.مشق بصری
۴.لی اوت
۵خلاقیت
۶.خوشنویسی
۷.تایپوگرافی
۸.اجرا
۹.ایده یابی

دوره به صوره مجازی و طی ۱۵جلسه برگزار خواهد شد.

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر در ارتباط باشید.
۰۹۳۰۵۰۱۰۱۳۳

مجمع طراحان انقلاب اسلامی فارس

دوره آموزشی از ابتدا تا انتهای گرافیک ؛ مجتبی مجلسیدوره آموزشی از ابتدا تا انتهای گرافیک ؛ مجتبی مجلسیدوره آموزشی از ابتدا تا انتهای گرافیک ؛ مجتبی مجلسیدوره آموزشی از ابتدا تا انتهای گرافیک ؛ مجتبی مجلسی

نظرات بسته شده است.