رزمایش کمک مومنانه مسجد محور در شهرستان خرامه

رزمایش کمک مومنانه مسجد محور در شهرستان خرامه

با توجه به تاکید ولی امر مسلمین بر ادامه کمکهای مومنانه با محوریت مساجد تعداد ۲۰۰ بسته مواد غذایی به ارزش ۶۰ میلیون تومان بین نیازمندان توزیع گردید.

نظرات بسته شده است.