رزمایش کمک مومنانه کانون محبین مسجد امام حسن مجتبی (ع)

رزمایش کمک مومنانه کانون محبین مسجد امام حسن مجتبی (ع): 

اهدا ۳ دستگاه بخاری به خانواده های نیازمند توسط خیرین مسجد امام حسن مجتبی (ع) پایگاه شهید چمران در دی ماه 1400 در شهرستان مرودشت
دوستانی که تمایل دارند در رزمایش کمک مومنانه شرکت کنند، نذورات و صدقات خود را جهت خانواده های نیازمند به شماره کارت 5892101019604376 به نام مصطفی مرادی واریز نمایند.

نظرات بسته شده است.