رهبر معظم انقلاب :نوجوانان و جوان های عزیز من شما همان نسلی هستید که کشور را به اوج خواهید رساند.

نوجوان و جوان های عزیز فرزندان من قدر موقعیت خود را بدانید.

 

 

دشمنی دشمنان هم هیچ تاثیری نداشته 

هیچ غلطی نتوانستن بکنند.

 


نظرات بسته شده است.