روایت عهد و بیانات رهبری

  1. بخشی از بیانات فرمانده کل قوای فرهنگی حضرت امام خامنه ای در جمع اعضای قرب بقیه الله الاعظم (عج)

جوان ها روایت دارند، ما درایت داریم. 

ما از قبل از انقلاب و دوران انقلاب و پیروزی انقلاب درایت داریم و اینها را دیدیم و لمس کردیم.

جوانهای امروز نه از قبل از انقلاب خبر دارند، نه از مقدمات تحرک انقلابی خبر دارند، نه از خون
دلهایی که خورده شد و کارهایی که انجام گرفت اطلاع دارند. حتی از جنگ و دفاع مقدس هم اطلاع ندارند.

باید این مسائل برای اینها تبیین شود. این جزء کارهای اساسی شماست که به نظر من در برنامه ریزی هایتان حتما یک بخش را
به این اختصاص بدهید.

نظرات بسته شده است.