رویداد تعلیمی “حس خوب زندگی”

رویداد تعلیمی “حس خوب زندگی”:

تربیت مربی جلسات خانگی قرآن

توسط اساتید طراز اول کشوری

 اهم سر فصل های رویداد :

چیستی وچرایی جلسات خانگی
 آشنایی با آداب واحکام قرآنی
 مخاطب شناسی وشیوه ارتباط مؤثر با نسل جوان ونوجوان
 اصول مدیریت وجذاب سازی جلسات خانگی قرآن
جمع خوانی وصلوات های قرآنی

شماره تماس جهت ثبت نام 07136264610
مشاوره 09171397520
با امکانات خوابگاهی و پذیرایی از داوطلبان شهرستانی استان فارس

دانشکده علوم و قرآنی شیراز
کانون خادمیاران رضوی استان فارس
جامعه فرهنگی قرآنی عصر
با نقش آفرینی “خانه قرآنی منتظرالقائم”

رویداد تعلیمی "حس خوب زندگی"

نظرات بسته شده است.