سفره مهربانی شب یلدا

سازمان فضای مجازی سراج دفتر فیروزآباد برگزار می نماید.

مشارکت در تهـــیه ۱۰۰سبد میوه و بسته غذایی ویـژه کارگران شــــناسایی شـده که به واسطه کرونا شغل و درآمد خود را از دست داده اند و کودکان بهزیستی و بدون سرپرست.

هزینه هر بسـته غذایی : ۳۰۰ هزار تومان
هزیــنه هر سـبد مـیوه : ۱۰۰ هزار تومان

شماره تـماس جهـت تحـویل ارزاق و مـیوه: 09374584355

شــماره کارت جهـت واریـز کمک شـما :
6219861908644601 (سـینا حـیدری)

نظرات بسته شده است.