سلسله جلسات دبیران مجامع تخصصی استان فارس با مسئولین فرهنگی

این جلسه که با حضور اکثر دبیران مجامع تخصصی به همراه تعدادی از دبیران شهرستان های نزدیک مرکز در سالن کمیسیون های شورای شهر شیراز برگزار شد، با اجرا و مدیریت معاون راهبردی جبهه و به همراه جناب آقای دکتر شکوهی معاون ورزش و جوانان استان فارس و آقای یامین پور معاون محترم امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تشکیل گردید.

در این جلسه جناب آقای یامین پور با ارائه آمارها و اطلاعاتی پیرامون فضای موجود در وزارتخانه و سیاست گذاری های کلانی که در آینده در سه موضوع ازدواج، سازماندهی تشکل ها و بکارگیری جوانان در پست های مدیریتی کشور ایراد سخنرانی نمودند. در ادامه جلسه عزیزانی از مجامع خصوصا مجمع ورزش جبهه، مجمع تربیت کودک و نوجوان و مجمع عفاف و حجاب پیرامون موضوعاتی در حوزه ی وظایف جناب آقای یامین پور نقطه نظرات خود را بیان نمودند. در انتهای جلسه با جمع بندی انجام شده مقرر گردید که علاوه بر تفاهم نامه ای که بین جناب آقای عبودتیان به عنوان مدیر عامل بنیاد خاتم و آقای یامین پور بعنوان معاون وزیر منعقد گردید، در استان فارس نیز بین دبیر مجمع و معاون جوانان نیز تفاهم نامه ای مشابه ای منعقد گردد و در این جلسه از بعضی از جوانان تقدیر بعمل آمد.

در ادامه گزارش تصویری این مراسم آورده می شود:

نظرات بسته شده است.