شانزدهمین نشست کوچینگ سواد بازی های رایانه ای

شانزدهمین نشست از سری جلسات کوچینگ تخصصی سواد بازی های رایانه ای (راه نشان بازی )

موضوع جلسه: بازی های رایانه ای و سبک زندگی(امتداد و مرور جلسه پیشین)

این نشست جمعه ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۳۰ برگزار می گردد.

نظرات بسته شده است.