شب شعر حضوری دانشگاه علوم پزشکی جهرم

کانون شعر وادب چکامه برگزار میکند:

اولین شب شعر حضوری دانشگاه علوم پزشکی جهرم

مشاعره
معرفی کتاب
مرور افسانه خسرو وشیرین

همراه با جوابز ویژه

زمان:چهارشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۰
ساعت ۲۰ الی ۲۲
مکان: سالن شهید قادری

شب شعر حضوری دانشگاه علوم پزشکی جهرم

نظرات بسته شده است.