قصه های جنگ ؛ این قسمت برادر محمد علی منفرد

موضوع گفتگو شهید حمید احمدیان دیلمی می باشد

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با برادر محمد علی منفرد از یادگاران دفاع مقدس شهر کوار می پردازند . موضوع این جلسه تحلیل و بررسی شخصیت شهید حمید احمدیان دیلمی می باشد .این گفتگو در فضای مجازی و از طریق اسکای روم انجام شده است

یکشنبه ششم مهرماه 1399

نظرات بسته شده است.