قصه های جنگ ( فصل دوم ) ؛ این قسمت آقای عزیز ظریفیان و خانم جمیله حسینی

روایت عملیات کربلای پنج و بیان خاطرات و مجاهدت های شهید محمد جواد روزیطلب

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با آقای عزیز ظریفیان از یادگاران دفاع مقدس شهر شیراز و سرکار خانم جمیله حسینی همسر شهید روزیطلب  می پردازند .
روایت عملیات کربلای پنج و تحلیل و بررسی شخصیت شهید محمد جواد روزیطلب از دیگر مباحث مطرح شده در این گفتگو می باشد .این گفتگو در فضای مجازی و از طریق اسکای روم انجام شده است.

 قصه های جنگ ( فصل دوم ) ؛ این قسمت آقای عزیز ظریفیان و خانم جمیله حسینی

نظرات بسته شده است.