قصه های جنگ (فصل دوم ) ؛ این قسمت برادر داوود شاکر

این گفتگو به روایت عملیات رمضان می پردازد

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با آقای داوود شاکر از یادگاران دفاع مقدس شهرستان داراب می پردازند .
روایت عملیات رمضان و تحلیل و بررسی شخصیت شهید غلام حسین (حمید) عارف از دیگر مباحث مطرح شده در این گفتگو می باشد .این گفتگو در فضای مجازی و از طریق اسکای روم انجام شده است.

قصه های جنگ (فصل دوم ) ؛ این قسمت برادر داوود شاکر

نظرات بسته شده است.