قصه های جنگ (فصل دوم ) ؛ این قسمت برادر علی رضا رفاهیت (جلسه دوم)

این گفتگو به روایت عملیات طریق القدس می پردازد

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با آقای علی رضا رفاهیت از یادگاران دفاع مقدس می پردازند .
روایت عملیات طریق القدس و تحلیل و بررسی شخصیت شهیدان سید رضا فتوت فرد و سید جواد دستغیب از دیگر مباحث مطرح شده در این گفتگو می باشد .این گفتگو در فضای مجازی و از طریق اسکای روم انجام شده است

 

علی رضا رفاهیت

نظرات بسته شده است.