قصه های جنگ (فصل دوم ) ؛ این قسمت برادر کاظم پدیدار

این گفتگو روایت آزادسازی سوسنگرد می باشد

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با آقای دکتر کاظم پدیدار از یادگاران دفاع مقدس می پردازند .
روایت آزادسازی سوسنگرد و تحلیل و بررسی شخصیت شهید علی اکبر پیرویان از دیگر مباحث مطرح شده در این گفتگو می باشد .این گفتگو در فضای مجازی و از طریق اسکای روم انجام شده است

سردار دکتر کاظم پدیدار

نظرات بسته شده است.