قصه های جنگ ( فصل سوم ) ؛ این قسمت : تک پشتیبان عملیات بیت المقدس

گفتگو با سردار رفاهیت ، برادر حمید بهمنی و سردار قاسم مهدوی

در این برنامه قصه های جنگ آقای محمد علی یزدانشناس  به گفتگو با آقایان عباس رفاهیت ، حمید بهمنی و قاسم مهدوی می پردازند.

ماجرای تک پشتیبان عملیات بیت المقدس در اردیبهشت ماه 1361 – عملیات فریبی که برای کمک به عملیات بیت المقدس طراحی شده بود – موضوع صحبت این قسمت می باشد .

این گفتگو در فضای مجازی و از طریق اسکای روم انجام شده است

قصه های جنگ فصل سوم قسمت دوم

نظرات بسته شده است.