قصه های جنگ ( فصل سوم ) ؛ این قسمت : سردار شهید غلامرضا بی نوا

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با آقایان محمد باقر رنجبر ، غلامعلی رجبی و برادر شهید علی اکبر بی نوا می پردازد.

زندگی و مجاهدت های شهید غلامرضا بی نوا از شهدای شهرستان خفر فارس موضوع صحبت این قسمت می باشد .

این گفتگو در فضای مجازی و از طریق اسکای روم انجام شده است

 

قصه های جنگ شهید غلامرضا بینوا

نظرات بسته شده است.