مجمع جوانان نیکوکار ایران

نام گروه تخصصی : جوانان نیکوکار ایران

پلاک شناسایی گروه: 203860598890

نام مسئول موسسه : محمد جواد مردانی

شماره تماس مدیر : 09114230103

حوزه فعالیت :  خیریه – جهادی

آدرس موسسه : مرودشت، خیابان کمربندی، استادیوم تختی، خانه جوان، اتاق مجنا

سال تاسیس : 1399

اهداف تشکیل گروه :
کمک رسانی به نیازمندان و ایتام، آموزش و پرورش، برگزاری اردوهای جهادی، روان شناسای و اعصاب و روان
آسیب های اجتماعی، بهداشت و درمان، هنری و ورزشی، محیط زیست و پاکسازی و برگزاری کارگاه های مربوط به امور زنان، خانواد و کودکان
اشتغال زدایی برای نیازمندان و کارآفرینی

اعضای شورای مرکزی:
محمد جواد مردانی
الهه نجفی
زهرا بازوبندی

شبکه های اجتماعی گروه

صفحه اینستاگرام

نظرات بسته شده است.