مجموعه فرهنگی بارش مهربانی

نام گروه تخصصی : مجموعه فرهنگی بارش مهربانی

پلاک شناسایی گروه: 200089502763

نام مسئول موسسه : محمد علی حسن زاده

شماره تماس مدیر : 09178884636

حوزه فعالیت : اجتماعی – فرهنگی

آدرس موسسه : شیراز، آستانه، خیابان حسینی قدیم، کوچه 8، پلاک 71 

سال تاسیس : 1397

اهداف تشکیل گروه :
حمایت از سالمندان، کودکان بی سرپرست، معلولین، کارتن خواب ها
حمایت از خانواد های بی بضاعت
حمایت از محیط زیست

اعضای شورای مرکزی:
محمد علی حسن زاده
جواد حسن زاده
عطری باقری
زهره حسن زاده
میلاد محبوبی فرد

نظرات بسته شده است.