مجموعه فرهنگی بین المللی امتداد

نام گروه تخصصی : مجموعه فرهنگی بین المللی امتداد

پلاک شناسایی گروه: 208521153536

نام مسئول موسسه : محمد طاهری

شماره تماس مدیر : 09178363726

حوزه فعالیت : اقتصادی – مردمی – آموزشی

آدرس موسسه : شیراز، یقطین جنوبی، فرعی شماره 24

سال تاسیس : 1400

اهداف تشکیل گروه :
گروه مردم نهاد و مروج حرکت های مردمی بین المللی
تسهیل گری در موضوع تجارت مردمی
آموزش و توانمند سازی

اعضای شورای مرکزی:
محمد طاهری
علی خضایی
مصطفی سپهری منش

شبکه های اجتماعی گروه

صفحه اینستاگرام

نظرات بسته شده است.