مجموعه فرهنگی خورشید

نام گروه تخصصی : مجموعه فرهنگی خورشید

پلاک شناسایی گروه: 206715898737

نام مسئول موسسه : سمانه کلانتری

شماره تماس مدیر : 09177383470

حوزه فعالیت : فرهنگی مذهبی

آدرس موسسه : شیراز، شهرک گلستان شمالی، بلوار مساوات

سال تاسیس : 1398

اهداف تشکیل گروه :
کمک به خانواده به عنوان نخستین مدرسه کودک در راستای تامین محیطی توام با دقت، صبر، آگاهی و عشق دینی
گذراندن زمان مناسب در محیط گروه از لحاظ تفریحی و تربیتی 

اعضای شورای مرکزی:
سمانه کلانتری
اطهرسادات هاشمی اردکانی
حسین کچوئی

شبکه های اجتماعی گروه

صفحه اینستاگرام

نظرات بسته شده است.