مجموعه فرهنگی سیر اندیشه جوان

نام گروه تخصصی : مجموعه فرهنگی سیر اندیشه جوان

پلاک شناسایی گروه: 205936629306

نام مسئول موسسه : ابراهیم کشاورز

شماره تماس مدیر : 09171104806

حوزه فعالیت :  فرهنگی – آموزشی

آدرس موسسه : شیراز، بلوار رحمت، بلوار سفیر جنوبی، میدان مهارت

سال تاسیس : 1397

اهداف تشکیل گروه :
حضور در مدارس و انجام امور آموزشی، پژوهشی و علمی
فرهنگی_اجتماعی_ ورزشی
گردشگری دانش آموزان به صورت اردو های هدفمند

اعضای شورای مرکزی:
ابراهیم کشاورز
محمود فرازی
محمد رحیم دهقان منفرد

شبکه های اجتماعی گروه

*

نظرات بسته شده است.