مجموعه فرهنگی شوق پرواز

نام گروه تخصصی : مجموعه فرهنگی شوق پرواز

پلاک شناسایی گروه: 200781213755

نام مسئول موسسه : زینب کاظمی

شماره تماس مدیر : 09178009443

حوزه فعالیت :  فرهنگی – اسلامی

آدرس موسسه : شیراز، ستاد (بلوار زند)

سال تاسیس : 1397

اهداف تشکیل گروه :
ایجاد محیط سالم و ترویج تفریحات اسلامی
ارائه مطالب دینی واسلامی
ارائه مشاوره اسلامی

اعضای شورای مرکزی:
فاطمه کاظمی
زینب کاظمی
معصومه کاظمی

نظرات بسته شده است.