مجموعه فرهنگی عصر مدرسان جوان

نام گروه تخصصی : مجموعه فرهنگی عصر مدرسان جوان

پلاک شناسایی گروه: 201999278640

نام مسئول موسسه : فرزانه مصدقیان

شماره تماس مدیر : 09302146927

حوزه فعالیت :  اجتماعی – آموزشی

آدرس موسسه : شیراز، بلوار مدرس، دانشگاه صنعتی شیراز، خوابگاه دختران

سال تاسیس : 1397

اهداف تشکیل گروه :
استفاده بهینه از پتانسیل های دانشجویان و دانش آموختگان جهت انجام امر مهم تدریس
تقویت، وجدان کاری و انضباط اجتماعی و روحیه کار و ابتکار، کارآفرینی، درستکاری و قناعت و اهتمام به ارتقای کیفیت

اعضای شورای مرکزی:
الهام کوثری
مینو محبی فر
فرزانه خلیلی گودرزی
صفورا فقری
فرزانه مصدقیان

شبکه های اجتماعی گروه
*

نظرات بسته شده است.